Webcam Munții Ciucaş

Webcam Munții Ciucaş

Webcam Romania

100.8K vizualizari

Live din aceeași zonă

Munţii Ciucaş

Masivul Ciucaş este o unitate de relief din cadrul Carpaţilor de Curbură, aparţinând de lanţul muntos al Carpaţilor Orientali. Este situat la est de cursurile superioare ale râurilor Teleajen şi Tărlung. Se învecinează cu Munţii Tătaru şi Munţii Siriu la sud-est şi est, Depresiunea Întorsurii, Munţii Întorsurii la nord şi Munţii Grohotiş la vest.

Cel mai înalt pisc este Vârful Ciucaş, având 1.954 m. Alte vârfuri sunt Gropşoare (1883 m), Tigăile Mari (1844 m), Zăganu (1817 m).
Sunt alcatuiţi din două culmi principale, culmea Ciucaş – Bratocea pe aliniamentul SV-NE şi culmea Gropsoarele-Zăganu pe directia NV-SE, unite prin înşeuarea muntelui Chiruşca. Culmea Ciucaş – Bratocea reprezintă partea de vest a masivului, ce se împarte în două compartimente separate de şaua Tigăilor. Culmea Ciucaş reprezintă compartimentul nordic, atingând înălţimea maximă în Vârful Ciucaş (1954 m), iar culmea Bratocea reprezintă componenta sudică, întinzându-se pe mai bine de 5 km. Culmea Gropsoarele-Zăganu se întinde pe mai bine de 4 km, având un relief mai monoton în partea de nord, înălţimea maximă fiind vârful Gropşoarele de 1.883 metri.

Din punct de vedere hidrografic trebuie amintit râul Teleajen si Pârâul Berii.

Rezervaţia naturală
Există o rezervaţie naturală cu relief ruiniform şi cu o vegetaţie bogată de pajişti, tufărişuri (afin, ienupăr, smârdar, jneapăn) şi plante de stâncărie (rogoz verde, floare de colţ). În Masivul Ciucaş trăiesc numeroase animale sălbatice: urs, mistreţ, cerb, râs, vulpe, jder, veveriţă, pisică sălbatică, capră neagră. Păsările sunt reprezentate prin vultur, acvilă de munte, uliu, privighetoare, cinteză, scatiu, iar reptilele prin vipera comună şi şopârla de munte (Lacerta vivipara).

Sursa –  www.ciucasx3.ro

Ultima actualizare: 30 ianuarie 2024

Ultimele camere live adăugate